Kontakt telefoniczny: +48 58 347 24 55
Podstawowe informacje
V Konferencja Naukowa "Projekty, Procesy, Programy" Gdańsk 2017

Data konferencji
18-20/10/2017

Miejsce konferencji
GALION HOTEL KONFERENCYJNO-SPORTOWY
AZS Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego
ul. Stogi 20, 80-642 Gdańsk
54o22'03.75''N 18o46'36.42 E
http://www.hotelgalion.pl/

Kontakt
+48 58 347 24 55
ppp@zie.pg.gda.pl
Dojazd samochodem (dostępny parking), statkiem lub jachtem Martwą Wisłą (morzem od strony Zatoki) lub autobusem lini 111 z centrum Gdańska.
Istnieje możliwość wcześniejszego przybycia lub pozostania dłużej w hotelu.
Zakres tematyczny
Cel i zakres tematyczny konferencji
Cel konferencji:
 • prezentacja osiągnięć naukowych, a wymiana poglądów i doświadczeń łą-czących się z tematyką Konferencji
 • warsztaty naukowe dla doktorantów i habilitantów w dziedzinie zarządzania projektami i procesami
 • dyskusja nad staniem badań naukowych prowadzonych w obszarze PPP
 • prezentacja form kształcenia w obszarze zarządzania projektami na polskich uczelniach
 • integracja środowiska naukowego zajmującego się problematyką realizacją projektów, procesów i programów w organizacjach gospodarczych.
Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z zarządzaniem i realizacją projektów i procesów oraz programów w tym między innymi:
 • Standardy i metody w realizacji PPP
 • Innowacyjność i Innowacyjne PPP – teoria i praktyka
 • Czynnik ludzki w zarządzaniu PPP
 • Zespół projektowy: tradycyjny i wirtualny, wyzwania
 • Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój w realizacji PPP
 • Zwinne, adaptacyjne zarządzanie PPP
 • Zagadnienia finansowanie, koszty i efektywność realizacji PPP
 • Zarządzanie wiedzą w realizacji PPP
 • Rozwiązania organizacyjne w realizacji PPP w tym PMO
 • Nowe technologie i narzędzia wspomagające realizację PPP, cyfryzacja
 • Ryzyko i antykryzysowe zarządzanie PPP
 • Jakość i dążenie do doskonałości w przygotowaniu i realizacji PPP
 • Globalne zarządzanie PPP w skali regionu, kraju
 • Czynnik czasu w realizacji PPP, harmonogramowanie
 • Mega projekty i programy
 • Rozwój kształcenia w zakresie PPP
 • PPP współfinansowane z UE - prezentacja osiągnięć
 • Zastosowania i dobre praktyki w realizacji PPP - studia przypadków
Tematyka konferencji może dotyczyć różnych branż działalności gospodarczej i publicznej, tj.: produkcji przemysłowej, budownictwa, IT i rozwoju oprogramo-wania, logistyki, opieki zdrowotnej, samorządów i działalności publicznej, sportu, wydarzeń kulturalnych, edukacji i szkolnictwa, turystyki, itp.
Publikacje
Informacje organizacyjne
 • referaty i wystąpienia mogą być w języku polskim lub angielskim,
 • prace, które uzyskają pozytywne recenzje zostaną wydane w Research on Enterprise in Modern Economy REME – theory and practice (Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka)
 • REME jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniom związanym z przedsiębiorczością, ekonomią i zarządzaniem. Czasopismo wydawane jest przez Politechnikę Gdańską i posiada numer ISSN 2084 – 6495
 • REME jest czasopismem punktowanym. Autor artykułu opublikowanego w czasopiśmie otrzymuje 6 punktów zgodnie z listą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 23 grudnia 2015
 • REME jest indeksowany pod kątem cytowalności oraz dostępu do wydrukowanych publikacji w dwóch dużych bazach: ECOM i HUM (od października 2016 jeszcze dodatkowo w bazie Kopernikus)
 • Wymogi edycyjne dla autorów (wymogi edycyjne). Z właściwym formatem artykułu można zapoznać się tutaj: http://zie.pg.edu.pl/reme/wymogiedycyjne
 • Redakcja wymaga od autorów wypełnienia i przesłania następującej deklaracji link http://zie.pg.edu.pl/reme/zapora-ghostwriting
Komitety
Komitet Naukowy
 • prof. dr hab. Michał Trocki SGH w Warszawie
  przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Edward Chlebus Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Banaszak Politechnika Koszalińska
 • prof. PK. dr hab. inż. Jan Duda Politechnika Krakowska
 • prof. dr hab. Mariusz Flasiński Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. PŚ. dr hab. inż. Wacław Gierulski Politechnika Świętokrzyska
 • prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Knosala Politechnika Opolska
 • dr hab. inż. Alina Kozarkiewicz Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Józef Matuszek Akademia Techniczno-Hum. w Bielsku-Białej
 • prof. UE dr hab. Janusz Marek Lichtarski Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław
 • prof. AGH dr hab. inż. Monika Łada Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. AGH dr hab. inż. Piotr Łebkowski Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Santarek Politechnika Warszawska
 • dr hab. inż. Sebastian Saniuk Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. inż. Seweryn Spałek Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski Uniwersytet Szczeciński
 • prof. PO. dr hab. inż. Waldemar Skomudek Politechnika Opolska
 • prof. dr hab. inż. Antoni Świć Politechnika Lubelska
 • prof. dr bab. Ludmiła Zawadzka Politechnika Gdańska
 • prof. PG. dr hab. inż. Marek Wirkus Politechnika Gdańska
Komitet Organizacyjny
 • dr hab. inż. Marek Wirkus, prof. PG Politechnika Gdańska
  przewodniczący
 • dr inż. Grzegorz Zieliński Politechnika Gdańska
 • dr inż. Radosław Drozd Politechnika Gdańska
 • mgr inż. Ewa Kusio
 • mgr inż. Władysław Stachowski Politechnika Gdańska
Opłaty
V Konferencja Naukowa "Projekty, Procesy, Programy"
wygłoszenie i wydruk referatu, udział w imprezach towarzyszących, catering w trakcie obrad 790 PLN
uczestnictwo w konferencji bez referatu (współautor, osoba towarzysząca) 590 PLN
uczestnictwo tylko poprzez samą publikacje 590 PLN
uczestnictwo tylko w imprezach np. osoby towarzyszącej
do uzgodnienia
Rezerwacja pokoju 1 osobowego możliwa jest za dopłatą w wysokości 100 zł
Opłatę należy wpłacać na konto: 17 1090 1098 0000 0001 3307 5994
w tytule przelewu należy wpisać: zad. 032080 + nazwisko, imię
Kontakt
V Konferencja Naukowa "Projekty, Procesy, Programy"

+48 58 347 24 55

Politechnika Gdańska
Wydział Zarządzania i Ekonomii
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

ppp@zie.pg.gda.pl